Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2019/2020-0032
Cestovné náhrady delegovaných osôb
Fakturujeme Vám cestovné náhrady delegovaných osôb (R,AR1,AR2,DZ) za neodohrané stretnutie 15.kola I.LSD Ružomberok-Senica (23.11.) v sume 4x16= 64,-EUR
Rozhodnutie: SFZ-KR-2019/2020-0032
Klub: MFK Ružomberok
Dátum zaevidovania: 29.11.2019 11:19
Dátum vyriešenia: 29.11.2019 11:19
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
64 EUR 29.11.2019 11:19