Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2019/2020-0031
Odpoveď na podanie
KR SFZ berie oznam o neodohraní stretnutia na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2019/2020-0031
Dátum zaevidovania: 25.11.2019 07:55
Dátum vyriešenia: 25.11.2019 07:56
Stav: Vyriešené