Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2019/2020-0030
II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
Platba za delegované osoby (DZ) v stretnutiach FK Inter Bratislava v 5. a 7.kole súťaže II.LSD-U19 (platby nevygenerované v mesačnej zbernej faktúre za mesiac september) v sume 80,-EUR (40+40).
Rozhodnutie: SFZ-KR-2019/2020-0030
Klub: FK Inter Bratislava
Dátum zaevidovania: 22.10.2019 14:14
Dátum vyriešenia: 22.10.2019 14:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
80 EUR 22.10.2019 14:15