Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2019/2020-0029
II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
Platba za delegované osoby (DZ) v stretnutiach FC Petržalka v 6. a 8.kole súťaže II.LSD-U19 (platby nevygenerované v mesačnej zbernej faktúre za mesiac september) v sume 80,-EUR (40+40).
Rozhodnutie: SFZ-KR-2019/2020-0029
Klub: FC Petržalka
Dátum zaevidovania: 22.10.2019 14:13
Dátum vyriešenia: 22.10.2019 14:13
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
80 EUR 22.10.2019 14:13