Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2019/2020-0009
Odpoveď na námietku
KR SFZ sa zaoberala námietkou a po vzhliadnutí dostupného video záznamu a na základe Správy Pozorovateľa rozhodcov, zaujala nasledujúce stanovisko: v 42. minúte došlo v neprerušenej hre vo vnútri pokutového územia družstva domácich k súboju o loptu medzi brankárom domácich č.22 a útočníkom družstva hostí. Brankár domácich zakázaným spôsobom kopol súpera v súboji o loptu nadmernou silou. Rozhodca správne v zmysle Pravidiel futbalu prerušil hru, v prospech družstva hostí nariadil pokutový kop a vinníka vylúčil z hry ČK. Nedostatkom rozhodcu bolo, že v zápise o stretnutí nesprávne uviedol, že k priestupku došlo mimo súboja o loptu, na čo sme v našom písomnom stanovisku upozornili DK SFZ. Z uvedeného dôvodu KR SFZ považuje námietku za neopodstatnenú.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2019/2020-0009
Klub: SLAVOJ TREBIŠOV
Dátum zaevidovania: 01.10.2019 08:26
Dátum vyriešenia: 11.10.2019 11:17
Stav: Vyriešené