Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2018/2019-0025
Odpoveď na podanie
Zápis je v ISSF otvorený, opravte obratom a uzavrite.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2018/2019-0025
Dátum zaevidovania: 21.05.2019 09:42
Dátum vyriešenia: 21.05.2019 09:42
Stav: Vyriešené