Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2018/2019-0024
Odpoveď na podanie
KR SFZ berie pochvalu na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2018/2019-0024
Klub: KFC Komárno
Dátum zaevidovania: 05.05.2019 11:23
Dátum vyriešenia: 05.05.2019 11:23
Stav: Vyriešené