Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2018/2019-0023
Odpoveď na podanie
KR SFZ berie podanie na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2018/2019-0023
Klub: KFC Komárno
Dátum zaevidovania: 22.04.2019 13:17
Dátum vyriešenia: 23.04.2019 13:50
Stav: Vyriešené