Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2018/2019-0008
Odpoveď na podanie
KR SFZ berie podanie len na vedomie vzhľadom na skutočnosť, že minulý súťažný ročník bol ukončený.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2018/2019-0008
Klub: FK Poprad
Dátum zaevidovania: 28.09.2018 10:29
Dátum vyriešenia: 28.09.2018 10:29
Stav: Vyriešené