Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2018/2019-0005
Odpoveď na podanie
Komisia rozhodcov ZsFZ vyhovela žiadosti a vymenila rozhodcu predmetného stretnutia, Jaroslav Zábranský, KR SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2018/2019-0005
Klub: KFC Kalná nad Hronom
Dátum zaevidovania: 28.08.2018 11:31
Dátum vyriešenia: 31.08.2018 10:58
Stav: Vyriešené