Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2018/2019-0001
Odpoveď na podanie
KR SFZ berie pochvalu za výkon rozhodcov na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2018/2019-0001
Klub: ŠK Sačurov
Dátum zaevidovania: 23.07.2018 10:56
Dátum vyriešenia: 23.07.2018 10:56
Stav: Vyriešené