Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2017/2018-0056
Odpoveď na podanie
KR SFZ berie informáciu o výmene rozhodcu v polčasovej prestávke zo zdravotných dôvodov na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2017/2018-0056
Dátum zaevidovania: 02.06.2018 13:52
Dátum vyriešenia: 02.06.2018 13:52
Stav: Vyriešené