Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2017/2018-0055
II.liga ŽENY sk.A_platba za delegované osoby
Platba za delegované osoby (22.kolo Petržalka-Kopčany, 24.kolo Petržalka-Sv.Jur) v mesiaci máj 2018 v sume 40,-EUR (20+20).
Rozhodnutie: SFZ-KR-2017/2018-0055
Klub: FC Petržalka
Dátum zaevidovania: 30.05.2018 16:40
Dátum vyriešenia: 01.07.2018 14:32
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 30.05.2018 16:41