Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2017/2018-0047
Doplatok rozdielu fakturovaných platieb R a D SFZ_SC_semifinále_apríl 2018
Na základe nesprávne vygenerovaných/fakturovaných odmien delegovaných osôb v ISSF v mesiaci apríl 2018 za semifinálové stretnutie SC Slovan-Trnava hrané 4.4.2018 (v ISSF administratívnou chybou odd.riad.súťaží nesprávne nastavené cenníky) Vám fakturujeme rozdiel v odmenách medzi 6.kolom SC a semifinále SC v sume 705,-EUR.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2017/2018-0047
Klub: ŠK Slovan Bratislava futbal
Dátum zaevidovania: 03.05.2018 09:24
Dátum vyriešenia: 03.05.2018 09:26
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
705 EUR 03.05.2018 09:26