Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2017/2018-0040
Odpoveď na podanie
KR SFZ akceptovala žiadosť, v stretnutí 24.kola II.ligy Trebišov-Zvolen (15.4.) bola vykonaná zmena rozhodcu.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2017/2018-0040
Klub: SLAVOJ Trebišov
Dátum zaevidovania: 09.04.2018 14:48
Dátum vyriešenia: 12.04.2018 16:36
Stav: Vyriešené