Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2017/2018-0039
Odpoveď na podanie
KR SFZ pochvalu KFC Komárno na výkon rozhodcov v stretnutí 23.kola II.ligy Pohronie-Komárno berie na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2017/2018-0039
Klub: KFC Komárno
Dátum zaevidovania: 09.04.2018 10:03
Dátum vyriešenia: 09.04.2018 10:03
Stav: Vyriešené