Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2017/2018-0034
Odpoveď na žiadosť
Vašej žiadosti bolo vyhovené.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2017/2018-0034
Dátum zaevidovania: 02.03.2018 14:14
Dátum vyriešenia: 02.03.2018 14:14
Stav: Vyriešené