Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2017/2018-0021
Odpoveď na podanie
KR SFZ berie podanie na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2017/2018-0021
Klub: KFC Komárno
Dátum zaevidovania: 24.10.2017 15:43
Dátum vyriešenia: 24.10.2017 15:46
Stav: Vyriešené