Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2017/2018-0005
Odpoveď na podanie
Žiadosť bola akceptovaná, zmena rozhodcu bude zverejnená na webe SFZ (zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ).
Rozhodnutie: SFZ-KR-2017/2018-0005
Klub: MFK Skalica
Dátum zaevidovania: 30.08.2017 16:42
Dátum vyriešenia: 30.08.2017 16:43
Stav: Vyriešené