Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2017/2018-0004
Odpoveď na podanie
Zápis o stretnutí je v ISSF otvorený, obratom opravte údaje a uzavrite ho.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2017/2018-0004
Dátum zaevidovania: 27.08.2017 18:08
Dátum vyriešenia: 27.08.2017 18:08
Stav: Vyriešené