Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2017/2018-0002
Odpoveď na podanie
Žiadosti KR SFZ vyhovela. Jaroslav Zábranský,sekretár KR SFZ
Rozhodnutie: SFZ-KR-2017/2018-0002
Klub: MFK Skalica
Dátum zaevidovania: 01.08.2017 14:46
Dátum vyriešenia: 04.08.2017 13:52
Stav: Vyriešené