Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2017/2018-0001
Odpoveď na podanie
Komisia rozhodcov SFZ podanie klubu ŠK Blava 1928 berie na vedomie.
Rozhodnutie: SFZ-KR-2017/2018-0001
Klub: ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928
Dátum zaevidovania: 24.07.2017 21:01
Dátum vyriešenia: 24.07.2017 21:01
Stav: Vyriešené