Komisia rozhodcov
Členovia
Marián Ružbarský
Ján Fašung
Tibor Jančovič
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-KR-2019/2020-0014SP_4.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0013SP_3.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0012SP_4.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0011SP_4.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0010SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0009Odpoveď na námietku
SFZ-KR-2019/2020-0008Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2019/2020-0007Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2019/2020-0006Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2019/2020-0005Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2019/2020-0004Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2019/2020-0003Prezidentský pohár-1.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0002SP_1.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2019/2020-0001Odpoveď na podanie