Komisia rozhodcov
Členovia
Marián Ružbarský
Ján Fašung
Tibor Jančovič
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-KR-2018/2019-0020SP ženy_semifinále_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2018/2019-0019Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2018/2019-0018Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2018/2019-0017SP_5.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2018/2019-0016SP_5.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2018/2019-0015SP_5.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2018/2019-0014SP_5.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2018/2019-0013SP_5.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2018/2019-0012SP_5.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2018/2019-0009Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2018/2019-0008Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2018/2019-0007SP_2.kolo_dohrávka_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2018/2019-0006SP_2.kolo_dohrávka_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2018/2019-0005Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2018/2019-0004odpoveď ns podanie
SFZ-KR-2018/2019-0003SP_3.kolo_predohrávka_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2018/2019-0002Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2018/2019-0001Odpoveď na podanie