Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2018/2019-1071
II.liga žien - Naše Podhorie
Stretnutie 21.kola II.ligy žien P.Bystrica - Naše Podhorie bolo kontumované 3:0 v zmysle SP čl.11/3 s použitím čl.82/b. Naše Podhorie bolo odstúpené na riešenie DK.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2018/2019-1071
Dátum zaevidovania: 03.06.2019 09:43
Dátum vyriešenia: 03.06.2019 09:43
Stav: Vyriešené