Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2018/2019-1011
II.liga - Skalica - odpoveď na sťažnosť
Vec: STANOVISKO KR SFZ K SŤAŽNOSTI. V Bratislave, 16.5.2019 Prostredníctvom Oddelenia riadenia súťaží SFZ bola dňa 14.5.2019 doručená KR SFZ sťažnosť Vášho klubu voči výkonu rozhodcu a asistenta rozhodcu 1 v stretnutí 28. kola II. MFK Skalica – FK Partizán Bardejov BŠK hranom dňa 11.5.2019 v Skalici. KR SFZ sa zaoberala Vašou sťažnosťou na svojom zasadnutí dňa 15.5.2019 v Bratislave. Po vzhliadnutí predmetnej situácie z dostupného video záznamu zaujala nasledujúce stanovisko: 45 ́ Po zahratí kopu z rohu družstvom hostí strieľal hráč hostí č.21 loptu na bránku domácich. Táto sa odrazila (bola tečovaná) brániacim hráčom domácich č.16 smerom k bránkovému územiu domácich. Hráč hostí č.5 následne zahral loptou smerom dopredu na hráča hostí č.12, ktorý v momente prihrávky spoluhráča bol v postavení mimo hry (bližšie k súperovej bránkovej čiare ako lopta a predposledný brániaci hráč domácich). Hráč hostí č.12 v tomto postavení zahral loptou a tým sa stal hráčom mimo hry. Z tejto pozície dosiahol gól. Rozhodca mal prerušiť hru, gól neuznať a nadviazať na hru nepriamym voľným kopom v prospech družstva domácich za priestupok voči Pravidlu 11. KR SFZ po analýze tejto hernej situácie konštatovala, že vážnej chyby sa dopustil asistent rozhodcu 1, ktorý mal tento priestupok ihneď signalizovať zdvihnutou zástavkou. Záverom: KR SFZ považuje Vašu sťažnosť na základe vzhliadnutého, dostupného video záznamu za opodstatnenú. Voči asistentovi rozhodcu Adamovi JEKKELOVI za vyššie popísanú závažnú chybu, ktorou bol ovplyvnený priebeh a výsledok stretnutia prijala KR SFZ opatrenia v zmysle svojich interných zásad. S pozdravom Marián RUŽBARSKÝ v. r. predseda KR SFZ, Ján FAŠUNG v. r. vedúci Súťažného úseku KR SFZ
Rozhodnutie: SFZ-STK-2018/2019-1011
Klub: MFK Skalica
Dátum zaevidovania: 16.05.2019 15:44
Dátum vyriešenia: 16.05.2019 15:44
Stav: Vyriešené