Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2018/2019-0598
II.liga žien - P.Bystrica
Vaša žiadosť o zmeny bola akceptovaná a zmeny v ISSF vykonané. V prípade nepriaznivého počasia ste povinný sa riadiť RS čl.22/4.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2018/2019-0598
Klub: MŠK Považská Bystrica
Dátum zaevidovania: 07.02.2019 16:16
Dátum vyriešenia: 07.02.2019 16:16
Stav: Vyriešené