Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2018/2019-0579
I.L ženy - Sl.Bratislava - odpoveď na sťažnosť
Vec: Stanovisko KR SFZ k sťažnosti. Dňa 31.10.2018 KR SFZ na svojom zasadnutí prerokovala Vašu sťažnosť, podanú ŠTK SFZ prostredníctvom ISSF dňa 22.10.2018. Sťažnosť sa týka, podľa Vášho názoru, dvanástich nesprávne vyhodnotených situácií a nedostatočného nadstavenia hracieho času v druhom polčase v stretnutí 8.kola I. ligy žien medzi Partizán Bardejov – ŠK Slovan Bratislava, hranom dňa 20.10.2018 v Bardejove. Po vzhliadnutí zostrihnutých situácií zaujala komisia nasledujúce stanovisko: Vaša sťažnosť je opodstatnená v ôsmich bodoch. Ide o situácie zo zostrihaného videozáznamu v časoch: 0:00:07 – rozhodca nesprávne udelil ŽK hráčke H, mal nariadiť priamy voľný kop v prospech H, 0:00:34 – nesprávne nariadil vhadzovanie v prospech D, 0:00:48 – nesprávne nariadil PVK v prospech D, keď k priestupku zo strany H hráčky neprišlo, 0:01:21 – nesprávne nariadil PVK v prospech D, keď k priestupku zo strany H hráčky neprišlo, 0:01:57 – mal nariadiť PVK v prospech H za vrazenie do súpera, 0:02:50 – AR nesprávne signalizoval HMH, keď útočníčka H pravidlo 11 neporušila, 0:03:01 – rozhodca mal nariadiť PVK v prospech H za vrazenie do súpera a udeliť ŽK hráčke D za NS – zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej útočnej akcie, 0:03:30 – mal nariadiť PVK v prospech H za vrazenie do súpera. Neopodstatnená je v situáciách: 0:02:12 – správne posúdil hernú situáciu, keď nenariadil NVK. Nešlo o porušenie pravidla o malej domov, 0:02:32 – správne posúdil podrazenie hráčky D, 0:04:04 – nebolo porušené pravidlo o nedodržaní predpísanej vzdialenosti pri zahrávaní PVK H družstvom. Nedá sa posúdiť situácia: 0:01:04 - nie je jasné, či došlo k priestupku zo strany D hráčky. Súboj je prekrytý divákom na tribúne. Čo sa týka nadstavenia hracieho času v druhom polčase, tak ten bol predĺžený podľa záznamu na futbalnete o 2 minúty a sedem sekúnd a nie o minútu, ako uvádzate v sťažnosti. Celkovo KR SFZ považuje Vašu sťažnosť za opodstatnenú. Rozhodca Marcel Bochnovič urobil v stretnutí viacero chýb v neprospech Slovana Bratislava. Aj keď nešlo o závažné chyby, ovplyvnil nimi priebeh stretnutia. Z dôvodu, že pán Bochnovič je kmeňovým rozhodcom VsFZ odstupuje vyhodnotenie jeho výkonu KR VsFZ. S pozdravom Marián Ružbarský v.r. predseda KR SFZ Ľubomír Udvardy v.r. vedúci Súťažného úseku KR SFZ
Rozhodnutie: SFZ-STK-2018/2019-0579
Klub: ŠK Slovan Bratislava futbal
Dátum zaevidovania: 29.11.2018 17:25
Dátum vyriešenia: 29.11.2018 17:25
Stav: Vyriešené