Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2018/2019-0577
U19 - Sl.Bratislava - odpoveď na sťažnosť
Vec: Stanovisko KR SFZ k sťažnosti. KR SFZ na svojom zasadnutí dňa 15.11.2018 prerokovala sťažnosť Vášho klubu voči výkonu rozhodcu Erika GEMZICKÉHO v stretnutí 14. kola I. LSD MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava hraného 10.11.2018 v Žiline (sťažnosť podaná cez ISSF dňa 13.11.2018). Predmetom Vašej sťažnosti bolo nenariadenie pokutového kopu v prospech Vášho klubu v 75 minúte stretnutia. Po vzhliadnutí oficiálneho videozáznamu KR SFZ zaujala nasledujúce stanovisko: V 75´ klasifikoval rozhodca súboj dvoch súperiacich hráčov v pokutovom území družstva domácich ako dovolenú hru telom zo strany brániaceho hráča Žiliny a z tohto dôvodu neprerušil hru. Podľa názoru KR SFZ sa rozhodca dopustil závažnej chyby a mal nariadiť v prospech družstva hostí pokutový kop. Brániaci hráč domácich č.2 zakázaným spôsobom vrazil rukou do útočníka hostí č.7, čím mu spôsobil pád na trávnik. Rozhodca sa dopustil závažnej chyby, ktorou ovplyvnil priebeh stretnutia. KR SFZ konštatuje, že Vaša sťažnosť je opodstatnená a voči rozhodcovi Erikovi GEMZICKÉMU vyvodila opatrenia v zmysle interných zásad. S pozdravom Marián Ružbarský Predseda KR SFZ Ján Fašung Súťažný úsek KR SFZ
Rozhodnutie: SFZ-STK-2018/2019-0577
Klub: ŠK Slovan Bratislava futbal
Dátum zaevidovania: 21.11.2018 10:53
Dátum vyriešenia: 21.11.2018 11:01
Stav: Vyriešené