Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2018/2019-0562
I.L ženy - Myjava - odpoveď na žiadosť
Vašej požiadavke nie je možné vyhovieť, nakoľko na nekvalitnom videozázname nie je preukázateľne vidieť, ktorá hráčka s akým číslom dosiahla gól. V budúcnosti je potrebné dať ihneď po stretnutí podnet na opravu aj s dôkazom, alebo o to musí požiadať rozhodca stretnutia.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2018/2019-0562
Klub: Spartak Myjava
Dátum zaevidovania: 08.11.2018 15:41
Dátum vyriešenia: 21.11.2018 11:06
Stav: Vyriešené