Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2018/2019-0562
Odpoveď na žiadosť - Myjava (ženy)
Vašej požiadavke nie je možné vyhovieť, nakoľko na nekvalitnom videozázname nie je preukázateľne vidieť, ktorá hráčka s akým číslom dosiahla gól. V budúcnosti je potrebné dať ihneď po stretnutí podnet na opravu aj s dôkazom, alebo o to musí požiadať rozhodca stretnutia.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2018/2019-0562
Klub: Spartak Myjava
Dátum zaevidovania: 08.11.2018 15:41
Dátum vyriešenia: 08.11.2018 15:41
Stav: Vyriešené