Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2018/2019-0555
Odpoveď - Senica
Dobrý deň. Poplatky ORS / ŠTK sú účtované za zmenu termínu, hracej plochy (HP) a ÚHČ v zmysle RS SFZ 2018/19, príloha č.10, ktorý bol schválený pred začiatkom súťažného ročníka VV SFZ dňa 13.7.2018.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2018/2019-0555
Klub: FK Senica
Dátum zaevidovania: 07.11.2018 15:47
Dátum vyriešenia: 07.11.2018 15:48
Stav: Vyriešené