Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2018/2019-0548
II.L ženy - Stretnutia hrané cez týždeň
Náklady na DO za stretnutia hrané cez týždeň (1x2.L ženy) v zmysle RS čl.7.2.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2018/2019-0548
Klub: TJ KOVO Beluša
Dátum zaevidovania: 07.11.2018 10:23
Dátum vyriešenia: 07.11.2018 10:25
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2.L ženy - 5.kolo 17 EUR 07.11.2018 10:25