Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2018/2019-0006
U13/12 zmena HP - FC Košice
Vaša požiadavka na zmenu HP U13/12 bola akceptovaná.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2018/2019-0006
Klub: FC KOŠICE
Dátum zaevidovania: 12.07.2018 17:09
Dátum vyriešenia: 19.07.2018 22:36
Stav: Vyriešené