Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2017/2018-0226
Odpoveď na sťažnosť
Vybavuje: J. Zábranský, sekretár KR SFZ V Bratislave, 8.júna 2018 Vec : Stanovisko KR SFZ k sťažnosti KR SFZ sa na svojom zasadnutí dňa 2.6.2018 v Tatranskej Lomnici zaoberala sťažnosťou Partizána Bardejov v stretnutí I. ligy žien Slovan Bratislava – Partizán Bardejov, aj napriek tomu, že sťažnosť nespĺňala náležitosti v zmysle Rozpisu republikových súťaží. Po vzhliadnutí predmetných situácií zaujala nasledujúce stanovisko: ad 60.min. – Zo spomaleného videozáznamu nie je možné zaujať relevantné stanovisko, či brániaca hráčka hostí č.10 zasiahla loptu alebo nohu súperky. Rozhodca bol blízko inkriminovanej situácie a najlepšie mohol posúdiť, či došlo k priestupku, alebo išlo o vypichnutie lopty. Preto KR SFZ akceptuje rozhodnutie rozhodcu prerušiť hru a nariadiť priamy voľný kop v prospech domáceho družstva. Z dôvodu, že bola zmarená sľubne sa rozvíjajúca akcia súpera, rozhodca vinníčku napomenul ŽK. Keďže išlo o jej druhé napomenutie v tomto stretnutí, hráčku č.10 správne vylúčil z hry. ad 49:36 – Z videozáznamu taktiež nie je možné posúdiť, či bolo porušené pravidlo 11 o hráčovi mimo hru, alebo bol dosiahnutý regulárny gól, ktorý dosiahla hráčka hostí. V zábere nie je vidieť postavenie hráčky Dimitrijevič v momente prihrávky od svojej spoluhráčky. KR SFZ považuje sťažnosť Partizána Bardejov za neopodstatnenú z dôvodu, že videozáznam nepreukázal pochybenie rozhodcu v 1. situácii, ani pochybenie jeho asistenta v 2. situácii. S pozdravom Marián Ružbarský v.r. Ľubomír Udvardy v.r. predseda KR SFZ vedúci Súťažného úseku KR SFZ
Rozhodnutie: SFZ-STK-2017/2018-0226
Klub: Partizán Bardejov BŠK
Dátum zaevidovania: 12.06.2018 15:23
Dátum vyriešenia: 12.06.2018 15:23
Stav: Vyriešené