Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2017/2018-0204
U17/16 - Senica zmena HP
Vaša žiadosť bola akceptovaná a v ISSF systéme zmenená.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2017/2018-0204
Klub: FK Senica
Dátum zaevidovania: 05.04.2018 10:23
Dátum vyriešenia: 05.04.2018 10:23
Stav: Vyriešené