Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2017/2018-0203
U19 - Senica zmena HP
Vaša žiadosť bola akceptovaná a v ISSF systéme zmenená.
Rozhodnutie: SFZ-STK-2017/2018-0203
Klub: FK Senica
Dátum zaevidovania: 05.04.2018 10:22
Dátum vyriešenia: 05.04.2018 10:22
Stav: Vyriešené