Odvolací orgán licenčného konania
SFZ-OOLK-2018/2019-0002
Rozhodnutie o podanom odvolaní
Odvolací orgán licenčného konania, na základe prerokovania podaného odvolania klubu FC Nitra, preskúmania odvolacej dokumentácie klubu a podkladovej správy manažéra klubového licenčného systému SFZ, rozhodol dňa 20.5.2019 odvolaniu klubu FC Nitra vyhovieť a udeliť mu licenciu pre vstup do FORTUNA ligy a klubových súťaží UEFA súťažného ročníka 2019/2020.
Rozhodnutie: SFZ-OOLK-2018/2019-0002
Klub: FC Nitra
Dátum zaevidovania: 20.05.2019 12:48
Dátum vyriešenia: 20.05.2019 12:49
Stav: Vyriešené