Odvolací orgán licenčného konania
SFZ-OOLK-2018/2019-0001
Odvolací poplatok
Podľa Smernice klubového licenčného systému SFZ, bude do mesačnej zbernej faktúry klubu zahrnutý poplatok 332.- €, za prerokovanie odvolania voči neudeleniu licencie.
Rozhodnutie: SFZ-OOLK-2018/2019-0001
Klub: FC Nitra
Dátum zaevidovania: 09.05.2019 15:14
Dátum vyriešenia: 09.05.2019 15:16
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Prerokovanie podaného odvolania OOLK. 332 EUR 09.05.2019 15:16