Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0708
U 708 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 329 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 708 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 329 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0708
Dátum zaevidovania: 15.05.2020 22:10
Stav: Nové