Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0707
U 707 – FK Inter Bratislava - DK na základe nesplnenia povinnosti uloženej U 706 v právnej veci č. k. KS/47/2019 navrhovateľa Patrik Gilian v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z.s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s. ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie – pozastavenie súťažnej činnosti družstvu mužov pôsobiaceho v TIPOS III. liga Bratislava podľa čl. 43/5 DP, od 04.05.2020 až do splnenia povinnosti.
U 707 – FK Inter Bratislava - DK na základe nesplnenia povinnosti uloženej U 706 v právnej veci č. k. KS/47/2019 navrhovateľa Patrik Gilian v zastúpení Hráčská fotbalová únie, z.s. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s. ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie – pozastavenie súťažnej činnosti družstvu mužov pôsobiaceho v TIPOS III. liga Bratislava podľa čl. 43/5 DP, od 04.05.2020 až do splnenia povinnosti.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0707
Klub: FK Inter Bratislava
Dátum zaevidovania: 14.05.2020 14:14
Stav: Nové