Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0704
U 704 – Peter Lukášek / 1414411 / - DK na základe podnetu individuálneho člena SFZ Tomáša Medveďa / 1058671 / doručeného elektronickou formou dňa 19.03.2020 začína disciplinárne konanie voči menovanému podľa čl. 71/1,3g DP a ďalej pokračuje v šetrení veci.
U 704 – Peter Lukášek / 1414411 / - DK na základe podnetu individuálneho člena SFZ Tomáša Medveďa / 1058671 / doručeného elektronickou formou dňa 19.03.2020 začína disciplinárne konanie voči menovanému podľa čl. 71/1,3g DP a ďalej pokračuje v šetrení veci.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0704
Dátum zaevidovania: 20.03.2020 16:45
Stav: Nové