Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0703
U 703 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej SFZ-DK-2018/2019-0329 (U 329) a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 703 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej SFZ-DK-2018/2019-0329 (U 329) a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0703
Dátum zaevidovania: 20.03.2020 16:45
Stav: Nové