Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0702
U 702 – FC Nitra - DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 698 vo veci č. k. KS/32/2019 navrhovateľa Filip Balaj v zastúpení Jurovatý & Partners, s.r.o. proti odporcovi FC Nitra, a.s.
U 702 – FC Nitra - DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 698 vo veci č. k. KS/32/2019 navrhovateľa Filip Balaj v zastúpení Jurovatý & Partners, s.r.o. proti odporcovi FC Nitra, a.s.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0702
Klub: FC Nitra
Dátum zaevidovania: 20.03.2020 16:44
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 20.03.2020 16:44