Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0526
U 526 – Joao Francisco Favaro Amaral / 1422012 / - DK na základe U 502 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 05.12.2019 o 16.00 hod. v sídle SFZ.
U 526 – Joao Francisco Favaro Amaral / 1422012 / - DK na základe U 502 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 05.12.2019 o 16.00 hod. v sídle SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0526
Klub: FK Senica
Dátum zaevidovania: 29.11.2019 23:11
Stav: Nové