Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0524
U 524 – AKADÉMIA JUVENTUS Žilina / II. LSD – U19 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za nepricestovanie družstva na stretnutie 14. kola II. LSD – U19 medzi FK Humenné – AKADÉMIA JUVENTUS Žilina ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo v
U 524 – AKADÉMIA JUVENTUS Žilina / II. LSD – U19 / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za nepricestovanie družstva na stretnutie 14. kola II. LSD – U19 medzi FK Humenné – AKADÉMIA JUVENTUS Žilina ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 64/1a,5 DP v spojení s čl. 7/1c RS.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0524
Klub: AKADÉMIA JUVENTUS Žilina
Dátum zaevidovania: 29.11.2019 23:09
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 10 EUR 29.11.2019 23:10
POKUTY