Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0293
U 293 – Pinerola Futsal 1994 – DK na základe podnetu Exekutívy SF vo veci odstúpenia družstva dospelých zo súťaže VARTA futsal liga pred súťažným ročníkom 2019/2020 rozhodla, že za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov SF, závažného porušenia prin
U 293 – Pinerola Futsal 1994 – DK na základe podnetu Exekutívy SF vo veci odstúpenia družstva dospelých zo súťaže VARTA futsal liga pred súťažným ročníkom 2019/2020 rozhodla, že za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov SF, závažného porušenia princípov a ustanovení Stanov SF, Súťažného poriadku SF a zásady fair-play spojenej s narušením integrity dotknutej súťaže podľa čl. 36/2f,i a čl. 64/1a ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 2000 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0293
Klub: Pinerola Futsal 1994
Dátum zaevidovania: 04.10.2019 13:22
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 04.10.2019 13:23
POKUTY