Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0292
U 292 – ÚLK - DK berie na vedomie Žiadosť o aplikáciu ustanovení čl. 73 UEFA Disciplinary Regulations Edition 2019 zo dňa 25.09.2019 do znenia Disciplinárneho poriadku SFZ.
U 292 – ÚLK - DK berie na vedomie Žiadosť o aplikáciu ustanovení čl. 73 UEFA Disciplinary Regulations Edition 2019 zo dňa 25.09.2019 do znenia Disciplinárneho poriadku SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0292
Dátum zaevidovania: 04.10.2019 13:22
Stav: Nové