Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0291
U 291 – Gejza Pulen / 1106790 / FC KOŠICE / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 211 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do
U 291 – Gejza Pulen / 1106790 / FC KOŠICE / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 211 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2020.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0291
Klub: FC KOŠICE
Dátum zaevidovania: 04.10.2019 13:21
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Gejza Pulen Poplatok za prerokovanie 25 EUR 04.10.2019 13:21