Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-1044
U 1044 – Lukáš Jirka / 1266834 / FC Spartak Trnava, I. LSD – U19 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 966 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týžde
U 1044 – Lukáš Jirka / 1266834 / FC Spartak Trnava, I. LSD – U19 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 966 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2019.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-1044
Klub: FC Spartak Trnava
Dátum zaevidovania: 17.05.2019 14:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lukáš Jirka Poplatok za prerokovanie 10 EUR 17.05.2019 14:18