Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-1003
U 1003 – Jozef Kukulský / 1256501 / - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/1/2019.
U 1003 – Jozef Kukulský / 1256501 / - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/1/2019.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-1003
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 17:24
Stav: Nové