Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-1002
U 1002 – MFK Zvolen - DK na základe nesplnenia povinnosti uloženej U 911 a U 877 vo veci KS/5/2018 navrhovateľa Tomáš Jenčo proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a.s. ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie – pozastavenie súťažnej činnosti družstvu mužo
U 1002 – MFK Zvolen - DK na základe nesplnenia povinnosti uloženej U 911 a U 877 vo veci KS/5/2018 navrhovateľa Tomáš Jenčo proti odporcovi MFK Lokomotíva Zvolen, a.s. ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie – pozastavenie súťažnej činnosti družstvu mužov pôsobiaceho v TIPOS III. liga Stred podľa čl. 43/5 DP, od 13.05.2019 až do splnenia povinnosti.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-1002
Klub: MFK Zvolen
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 17:23
Stav: Nové